document.write('
');

必赢net

营运数据

当前位置:首页 > 投资者关系 > 营运数据

2019年8月路费收入

(单位:元)
路费总收入 日均路费收入 同比 上比
水官高速 60,398,481 1,948,338 1.6% -0.9%
水官延长段 10,944,883 353,061 -0.4% -1.3%
清连高速 84,228,934 2,717,062 19.4% 10.6%
阳茂高速 53,320,692 1,720,022 -14.0% 17.6%
广梧项目 25,856,041 834,066 -11.1% -1.4%
江中项目 40,739,683 1,314,183 -7.5% 0.2%
广州西二环 53,939,737 1,739,992 -4.0% 4.7%
武黄高速 37,914,999 1,223,064 9.0% 1.9%
长沙环路 14,968,492 482,855 21.7% 2.5%
南京三桥 44,535,981 1,436,645 7.5% 10.5%
益常项目 39,419,050 1,271,582 2.5% 10.6%
沿江项目 51,620,675 1,665,183 15.2% 4.2%
梅观高速 13,282,995 428,484 9.3% -1.1%
机荷东段 71,076,294 2,292,784 1.9% 0.0%
机荷西段 61,596,966 1,986,999 1.6% -0.9%

2019年8月自然交通流量

(单位:辆次)
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 其他 日均
广梧项目 939,508 16,656 103,297 10,211 148,953 39,310
江中项目 4,698,144 113,152 324,085 40,809 191,206 173,142
广州西二环 1,920,981 336,932 172,407 90,017 451,781 95,875
武黄高速 1,629,783 31,863 37,422 17,571 326,332 1,291 65,944
长沙环路 1,017,261 119,095 103,481 103,198 229,414 50,724
南京三桥 703,760 86,485 44,684 116,814 239,330 38,422
益常项目 1,413,258 14,453 37,615 41,835 324,862 59,098
沿江项目 2,956,329 37,701 163,190 33,622 270,673 111,662
梅观高速 3,418,628 47,341 178,321 25,430 127,251 122,483
机荷东段 9,081,619 119,495 475,003 90,760 358,809 326,635
机荷西段 6,807,831 85,036 360,262 57,330 186,409 241,834
水官高速 7,125,698 75,924 243,793 49,691 274,280 250,625
水官延长段 2,571,952 21,331 78,340 25,398 45,587 88,471
清连高速 1,418,442 36,415 104,265 14,874 219,027 57,839
阳茂高速 1,513,999 53,561 134,415 17,963 129,499 59,659

2019年8月折合交通流量

(单位:辆次)
一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 其他 日均
武黄高速 782,296 15,294 17,963 8,434 156,639 620 31,653
长沙环路 397,600 53,247 47,339 47,500 96,859 20,727
南京三桥
益常项目 819,986 8,139 22,515 29,136 159,679 0 33,531
沿江项目 1,806,540 22,889 116,540 19,779 152,678 0 68,336
梅观高速 3,418,628 47,341 178,321 25,430 127,251 122,483
机荷东段 3,833,741 52,902 226,681 41,097 154,019 138,982
机荷西段 3,854,865 51,642 201,223 26,773 93,529 136,388
水官高速 4,548,441 46,774 153,116 28,319 149,905 158,921
水官延长段
清连高速 570,256 12,561 37,826 6,500 58,105 22,105
阳茂高速 802,371 31,835 93,015 13,749 103,423 33,690
广梧项目 787,212 16,356 89,668 10,684 155,757 34,183
江中项目 1,738,619 45,283 136,346 16,512 86,129 0 65,254
广州西二环 951,520 120,952 84,626 35,196 211,523 45,284

(注:未经审计,按100%权益计算)

附注: 自2009年1月起,阳茂高速交通流量的统计口径由原包含免费车辆调整为不包含免费车辆,敬请留意。

钱柜999 蒙特卡罗474com 免费注册送59体验金 mg娱乐场线路检测官网 必发365登录